12. 12. 2019  16:49 Otília
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ORVOŠ, J. -- FISCHER, R. Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Anglický název: Preparation of Phenylazopyridine-Substituted 1H-Benzo[d]imidazoles – New Photoisomerizable Ligands for Spin-Crossover Complexes
Český název:
Autor: Ing. Jakub Orvoš
Ing. Róbert Fischer, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: photoisomerisation, phenylazopyridine, fotoizomerizácia, 1H-benzo[d]imidazolepyridine, 1H-benzo[d]imidazolpyridín, fenylazopyridín, spin-crossover
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Orvoš
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)