15. 11. 2019  8:22 Leopold
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORVOŠ, J. -- FISCHER, R. Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Príprava fenylazopyridín-substituovaných 1H-benzo[d]imidazolov – nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
Anglický názov: Preparation of Phenylazopyridine-Substituted 1H-Benzo[d]imidazoles – New Photoisomerizable Ligands for Spin-Crossover Complexes
Český názov:
Autor: Ing. Jakub Orvoš
Ing. Róbert Fischer, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: photoisomerisation, phenylazopyridine, fotoizomerizácia, 1H-benzo[d]imidazolepyridine, 1H-benzo[d]imidazolpyridín, fenylazopyridín, spin-crossover
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Orvoš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)