20. 10. 2019  7:48 Vendelín
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANČIOVÁ, E. -- CALETKOVÁ, O. Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I.
Anglický název: Oxidative degradation of the aromatic core of optically pure 5-aryl-3-aminolactones. Synthesis of hemerocallisamine I.
Český název:
Autor: Ing. Eva Jančiová
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: CIAT, α-amino-γ-butyrolactones, ruthenium catalysed oxidation, α-amino-γ-butyrolaktón, Hemerocallisamine I, Hemerocallisamin I, ruténium katalyzovaná oxidácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Jančiová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)