16. 10. 2019  21:23 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANČIOVÁ, E. -- CALETKOVÁ, O. Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Oxidačné odbúranie aromatického jadra opticky čistých 5-aryl-3-aminolaktónov. Syntéza hemerocallisaminu I.
Anglický názov: Oxidative degradation of the aromatic core of optically pure 5-aryl-3-aminolactones. Synthesis of hemerocallisamine I.
Český názov:
Autor: Ing. Eva Jančiová
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: CIAT, α-amino-γ-butyrolactones, ruthenium catalysed oxidation, α-amino-γ-butyrolaktón, Hemerocallisamine I, Hemerocallisamin I, ruténium katalyzovaná oxidácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Jančiová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)