18. 10. 2019  8:23 Lukáš
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUBELA, S. -- HORVÁTH, B. Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Anglický název: Catalytic oxidation of propene with nitrous oxide
Český název:
Autor: Ing. Samuel Kubela
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: propylén, molybdenum, vanadium, molybdén, železo, nitrous oxide, propylene, vanád, iron, oxid dusný
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Samuel Kubela
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)