15. 10. 2019  21:11 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBELA, S. -- HORVÁTH, B. Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Anglický názov: Catalytic oxidation of propene with nitrous oxide
Český názov:
Autor: Ing. Samuel Kubela
Ing. Blažej Horváth, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: propylén, molybdenum, vanadium, molybdén, železo, nitrous oxide, propylene, vanád, iron, oxid dusný
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Samuel Kubela
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)