23. 10. 2019  15:27 Alojza
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MALIŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
Anglický název: The preparation of hydrotalcites and their using at production of biodesiel by transesterification reaction
Český název:
Autor: Ing. Miroslava Mališová
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hydrotalcit, merný povrch, transeterifikácia, bázicita, transeterification, specific surface area, FAME, heterogenous catalyst, heterogénna katalýza, hydrotalcite
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Mališová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)