14. 12. 2019  2:56 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PARÁK, M. -- LÁSIKOVÁ, A. Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov
Anglický název: Utilization of variable synthetic blocks in the synthesis of natural compounds and their analogues
Český název:
Autor: Ing. Martin Parák
Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: syntéza prírodných látok, varioxiranols, andytriol, synthesis of natural compounds, varioxiranoly
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Parák
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)