28. 1. 2020  1:29 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PARÁK, M. -- LÁSIKOVÁ, A. Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov
Anglický názov: Utilization of variable synthetic blocks in the synthesis of natural compounds and their analogues
Český názov:
Autor: Ing. Martin Parák
Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: syntéza prírodných látok, varioxiranols, andytriol, synthesis of natural compounds, varioxiranoly
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Parák
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)