22. 10. 2019  5:32 Sergej
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEVEČEK, I. -- ZÁBORSKÝ, O. Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Syntéza 5-nesubstituovaných 4-hydroxyizoxazolidínov intramolekulovými cyklizáciami 2-bróm-3-(hydroxyamino)propán-1-olov
Anglický název: Synthesis of 5-unsubstituted 4-hydroxyisoxazolidines by intramolecular cyclizations of the 2-bromo-3-(hydroxyamino)propan-1-ols
Český název:
Autor: Bc. Ivan Ševeček
Ing. Ondrej Záborský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: izoxazolidíny, 5-unsubstituted 4-hydroxyisoxazolidine, 5-nesubstituovaný 4-hydroxyizoxazolidín, 2-bróm-3(hydroxyamino)propán-1-ol, 2-bromo-3- (hydroxyamino)propane-1-ol, isoxazolidines
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ivan Ševeček
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)