23. 10. 2019  11:51 Alojza
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JAMBOROVÁ, P. -- SOTÁK, T. Katalytická oxidácia furfuralu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Katalytická oxidácia furfuralu
Anglický název: Catalytic Oxidation of Furfural
Český název:
Autor: Bc. Patrícia Jamborová
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vanádové katalyzátory, furfural, vanadium catalysts, maleic acid, oxidation, oxidácia, kyselina maleínová
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Patrícia Jamborová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)