20. 10. 2019  13:04 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAMBOROVÁ, P. -- SOTÁK, T. Katalytická oxidácia furfuralu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická oxidácia furfuralu
Anglický názov: Catalytic Oxidation of Furfural
Český názov:
Autor: Bc. Patrícia Jamborová
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vanádové katalyzátory, furfural, vanadium catalysts, maleic acid, oxidation, oxidácia, kyselina maleínová
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Patrícia Jamborová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)