17. 10. 2019  13:13 Hedviga
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTRPKA, M. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov
Anglický název: Catalysts for Oxidation of Cyclic Ketones
Český název:
Autor: Bc. Martin Štrpka
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cyklopentanón, uhlíková čerň, cyclopentanone, cyclohexanone, katalyzátor, C-Vulcan, carbon black, catalyst, kyselina glutárová, cyklohexanón, adipic acid, kyselina adipová, glutaric acid
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Štrpka
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)