23. 10. 2019  15:46 Alojza
Akademický informační systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANÍKOVÁ, B. -- CALETKOVÁ, O. Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A.
Anglický název: Preparation of (S) -2-hydroxy-3-mercaptopropanoic acid and its analogs as a nucleophilic fragment in the synthesis of berkeleylactone A.
Český název:
Autor: Bc. Barbora Janíková
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: analóg, nucleophilic fragment, syntéza, analogue, Berkeleylactone A, (S)-2-hydroxy-3-mercaptopropanoic acid, kyselina (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánová, nukleofilný fragment, berkeleylaktón A, synthesis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Barbora Janíková
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)