24. 10. 2019  2:49 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANÍKOVÁ, B. -- CALETKOVÁ, O. Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Príprava kyseliny (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánovej a jej analógov ako nukleofilného fragmentu v syntéze berkeleylaktónu A.
Anglický názov: Preparation of (S) -2-hydroxy-3-mercaptopropanoic acid and its analogs as a nucleophilic fragment in the synthesis of berkeleylactone A.
Český názov:
Autor: Bc. Barbora Janíková
Ing. Oľga Caletková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: analóg, nucleophilic fragment, syntéza, analogue, Berkeleylactone A, (S)-2-hydroxy-3-mercaptopropanoic acid, kyselina (S)-2-hydroxy-3-merkaptopropánová, nukleofilný fragment, berkeleylaktón A, synthesis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Barbora Janíková
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)