25. 9. 2020  11:58 Vladislav
Akademický informační systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 72

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu
Hasaliková, Terézia -- Šutý, Štefan
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Andrejčáková, Lívia -- Gál, Lukáš
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Baco, Andrej -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Špireková, Dominika -- Feranc, Jozef
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA
Kožíková, Júlia -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Sedmáková, Barbora -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Stančeková, Miroslava -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Bioetanol II. generácie na báze dendromasy
Pažitný, Andrej -- Boháček, Štefan -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Bioetanol II. generácie na báze dendromasy. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 203--207. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač
Hrubiznová, Lenka -- Čeppan, Michal
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Bioprinting: Principles and applications
Hájovská, Pavla -- Jančovičová, Viera
Bioprinting: Principles and applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 152--157. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Considerations on factors influencing the degradation of cellulose in alum-rosin sized paper
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef -- Lelovský, Marek
Considerations on factors influencing the degradation of cellulose in alum-rosin sized paper. Carbohydrate Polymers, 245. s. 1--7.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Vizárová, Katarína -- Danielik, Vladimír -- Vajová, Izabela
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 178.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel
Orolínová, Mária -- Jablonský, Michal
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Ďatko, Tomáš -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov
Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry - ich izolácia a charakterizácia
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry - ich izolácia a charakterizácia. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 199--202. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry – zdroj cenných chemických zlúčenín
Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry – zdroj cenných chemických zlúčenín. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta
Matejková, Laura -- Tiňo, Radko
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy
Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Kiššová, Michaela -- Gemeiner, Pavol -- Čeppan, Michal
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 74. s. 3269--3277.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Green solvents as tools for extraction and materials chemistry
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ház, Aleš
Green solvents as tools for extraction and materials chemistry. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 215--222. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich aplikácia
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich aplikácia. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Chemical composition, thermal behavior of selected lignins and their applications
Ház, Aleš -- Lisý, Anton -- Jablonský, Michal -- Nadányi, Richard -- Šurina, Igor
Chemical composition, thermal behavior of selected lignins and their applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 228--233. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva
Hlivjaková, Michaela -- Čížová, Katarína
Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Impact of temperature during precipitation on properties of lignin
Lisý, Anton -- Ház, Aleš -- Nadányi, Richard -- Mareček, Lukáš
Impact of temperature during precipitation on properties of lignin. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 262--266. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Hudec, Ivan
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR. Plastics Rubber and Composites, 49. s. 307--320.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Anyszka, Rafal -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 1--5.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Investigation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Spruce Bark Extracts Isolated by Deep Eutectic Solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Strižincová, Petra -- Šima, Jozef -- Jablonský, Jozef
Investigation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Spruce Bark Extracts Isolated by Deep Eutectic Solvents. Crystals, 10. s. 1--22.
články v časopisech2020Podrobnosti
Involvement of Deep Eutectic Solvents in Extraction by Molecularly Imprinted Polymers-A Minireview
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Šima, Jozef -- Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Involvement of Deep Eutectic Solvents in Extraction by Molecularly Imprinted Polymers-A Minireview. Crystals, 10. s. 1--12.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí vybraných katalyzátorov
Mareček, Lukáš -- Ház, Aleš
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí vybraných katalyzátorov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia
Žemličková, Denisa -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps
Alexy, Pavel -- Anklam, Elke -- Emans, Ton -- Furfari, Antonino -- Galgani, Francois -- Hanke, Georg -- Koelmans, Albert -- Pant, Rana -- Saveyn, Hans -- Kluettgen, Birgit Sokull
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 37. s. 1--10.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics
Janek, Marián -- Žilinská, Veronika -- Kovár, Vladimír -- Hajdúchová, Zora -- Tomanová, Katarína -- Peciar, Peter -- Veteška, Peter -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 4932--4938.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Mikroplasty
Grenčíková, Anna -- Škulcová, Andrea -- Bondarev, Dmitrij -- Ryba, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty. Bratislava,: SPEKTRUM, STU, 2020. 214 s. ISBN 978-80-227-4974-9.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie
Minarčíková, Alžbeta -- Kroneková, Zuzana
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity
Petková, Mária -- Ujhelyiová, Anna
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ondáková, Martina -- Hroboňová, Katarína -- Májek, Pavel -- Jablonský, Michal
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 49--50.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Performance screening of extraction of coumarins from plant samples using different extraction methods
Hroboňová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Ondáková, Martina -- Špačková, Andrea
Performance screening of extraction of coumarins from plant samples using different extraction methods. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 258--261. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Peroxide curing systems applied for cross-linking of rubber compounds based on SBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan
Peroxide curing systems applied for cross-linking of rubber compounds based on SBR. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 3. s. 120--128.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Posúdenie vhodnosti ekologických extrakčných rozpúšťadiel pre extrakciu kumarínu z rastlinného materiálu
Čišovská, Kristína -- Hroboňová, Katarína -- Jablonský, Michal
Posúdenie vhodnosti ekologických extrakčných rozpúšťadiel pre extrakciu kumarínu z rastlinného materiálu. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, s. 60--61.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Precipitation and Purification of a novel biorefinery stream based on lignin towards specific customers requirements
Nadányi, Richard -- Ház, Aleš
Precipitation and Purification of a novel biorefinery stream based on lignin towards specific customers requirements. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications
Kováčová, Mária -- Špitalský, Zdenko
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Gombár, Peter -- Hudec, Ivan
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Bartoňová, Katarína -- Vašková, Ida
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Roľková, Daniela -- Ujhelyiová, Anna
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou
Pavličková, Michaela -- Hatala, Michal -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 134--139. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie
Ondrejkovičová, Iveta -- Berkeš, Dušan -- Bímová, Paula -- Cagardová, Denisa -- Hájovská, Pavla -- Ház, Aleš -- Hrouzková, Svetlana -- Izakovič, Mario -- Jančovičová, Viera -- Janek, Marián -- Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Mackuľak, Tomáš -- Machková, Martina -- Minarovičová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Šmogrovičová, Daniela -- Vizárová, Katarína
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8208-043-1.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020Podrobnosti
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. s. 1624--1633.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Rubber magnets cured with peroxide and coagents
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. s. 253--270.
články v časopisech2020Podrobnosti
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania
Stašková, Silvia -- Reháková, Milena -- Miklovičová, Dominika
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 158--165. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
Lažo, Filip -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal -- Kaliňáková, Barbora -- Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Dvonka, Vladimír -- Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera -- Reháková, Milena
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy
Balogh, Róbert -- Danko, Martin -- Andicsová-Eckstein, Anita -- Tokár, Kamil
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov
Horváth, Vojtech -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
Stojkovičová, Danica -- Reháková, Milena
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači
Hanzel, Martin -- Čeppan, Michal
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Hrbíková, Miroslava -- Plavec, Roderik
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics
Gemeiner, Pavol -- Homola, Tomáš -- Lorencová, Lenka -- Tkáč, Ján
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 92--97. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Tlačené hybridné solárne články
Hvojnik, Matej -- Gemeiner, Pavol -- Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Tlačené hybridné solárne články. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 104--109. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Utilization of beech and poplar wastes in pretreatment processes for 2G biofuel production controlled by enzymatic hydrolysis
Pažitný, Andrej -- Boháček, Štefan -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Utilization of beech and poplar wastes in pretreatment processes for 2G biofuel production controlled by enzymatic hydrolysis. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 253--257. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
Sjekelová, Barbora -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Obertová, Erika -- Hricová, Marcela
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Džuganová, Michaela -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály
Makuch, Marián -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo
Drobná, Annamária -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov
Marcinová, Kristína -- Hudec, Ivan
Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií
Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výskum a vzdelávanie pre spracovanie, využitie a ochranu obnoviteľných rastlinných zdrojov
Vizárová, Katarína -- Tiňo, Radko -- Šutý, Štefan -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Ház, Aleš -- Malečková, Soňa -- Skotnicová, Ida
Výskum a vzdelávanie pre spracovanie, využitie a ochranu obnoviteľných rastlinných zdrojov. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 267--271. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Využitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papiera
Filipová, Lenka -- Tiňo, Radko
Využitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papiera. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články
Buchlová, Tatiana -- Gemeiner, Pavol
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60
Škrobák, Filip -- Šutý, Štefan
Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 223--227. ISBN 978-80-8208-036-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti