Oct 31, 2020   11:34 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 86

Publications
Type of result
Year
Details
Analytical evaluation of sticky impurities in the paper machine circuit in relation to process parameters
Hasaliková, Terézia -- Šutý, Štefan
Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analytical methods in forensic analysis of graphical objects
Andrejčáková, Lívia -- Gál, Lukáš
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biodegradable Blends Based on Renewable Resources
Stančeková, Miroslava -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Biodegradable materials based on renewable raw materials
Baco, Andrej -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biodegradable polymer blends based on renewable sources and their biodegradability
Sedmáková, Barbora -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biodegradable polymer blends based on renewable sources with organic additives
Špireková, Dominika -- Feranc, Jozef
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Biodegradable polymer blends for foil materials
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biodegradable polymer blends for inner layer of three-layer films of ABA type
Kožíková, Júlia -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bioethanol from Dendromass. Available Cellulosic Resources
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Stankovská, Monika -- Ihnát, Vladimír
Bioetanol z dendromasy. Dostupné celulózové zdroje. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., 2020, p. 4--14. ISBN 978-80-973573-0-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Bioethanol of 2nd generation on the basis of dendromass
Pažitný, Andrej -- Boháček, Štefan -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Bioetanol II. generácie na báze dendromasy. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 203--207. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
BIOPRINTING – Study of Properties Of Bioink for Inkjet Printing
Hrubiznová, Lenka -- Čeppan, Michal
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bioprinting: Principles and applications
Hájovská, Pavla -- Jančovičová, Viera
Bioprinting: Principles and applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 152--157. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Carbon-based composites for electromagnetic shielding purposes
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Carbon-based composites for electromagnetic shielding purposes. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 137--140. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Catalytic hydrogenolysis and pyrolysis of lignin in a selected catalyst environment
Mareček, Lukáš -- Ház, Aleš
Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí vybraných katalyzátorov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
Žemličková, Denisa -- Hudec, Ivan
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami pre tienenie elektromagnetického žiarenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Considerations on factors influencing the degradation of cellulose in alum-rosin sized paper
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef -- Lelovský, Marek
Considerations on factors influencing the degradation of cellulose in alum-rosin sized paper. Carbohydrate Polymers, 245. p. 1--7.
articles in magazines2020
Details
Cross-linking of rubber matrices with combined sulfur and peroxide curing systems
Lažo, Filip -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cryolysis Pretreatment of Biomass
Boháček, Štefan -- Balberčák, Jozef -- Schwartz, Juraj -- Pažitný, Andrej -- Bombilajová, Katarína -- Kuňa, Vladimír
Predspracovanie biomasy kryolýzou. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., 2020, p. 15--21. ISBN 978-80-973573-0-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Deep eutectic solvents and their application
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal
Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich aplikácia. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Degradácia a ochrana objektov kultúrneho dedičstva z celulózových materiálov
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Vizárová, Katarína -- Danielik, Vladimír -- Vajová, Izabela
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, p. 178.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Delignification of pulp using green solvents
Orolínová, Mária -- Jablonský, Michal
Delignifikácia buničiny s použitím zelených rozpúšťadiel. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Effect of etching time in hydrofluoric acid on the structure and morphology of n-type porous silicon
Kopáni, Martin -- Mikula, Milan -- Kosnáč, Daniel -- Kováč, Jaroslav -- Trnka, Michal -- Greguš, Ján -- Jerigová, Monika -- Jergel, Matej -- Vavrinský, Erik -- Bačová, Silvia -- Zitto, Peter -- Polák, Štefan -- Pinčík, Emil
Effect of etching time in hydrofluoric acid on the structure and morphology of n-type porous silicon. Applied Surface Science, 532. p. 2020.
articles in magazines
2020
Details
Elastomer composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Ďatko, Tomáš -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Elastomérne magnety s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets with the EMI absorption shielding ability. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 53--56. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Elastomérne magnety sieťované pomocou peroxidu a kovulkanizačného činidla
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. p. 253--270.
articles in magazines
2020
Details
Environmentally acceptable polymeric blends based on polyesters from renewable sources
Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Extractive compounds from spruce bark - a source of valuable chemical compounds
Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry – zdroj cenných chemických zlúčenín. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy
Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Kiššová, Michaela -- Gemeiner, Pavol -- Čeppan, Michal
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 74. p. 3269--3277.
articles in magazines
2020
Details
Change the paper gluing in time, defined by the value Cobb60
Škrobák, Filip -- Šutý, Štefan
Změna zaklížení papíru v čase, definované hodnotou Cobb60. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 223--227. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Chemical composition, thermal behavior of selected lignins and theit applications
Ház, Aleš -- Lisý, Anton -- Jablonský, Michal -- Nadányi, Richard -- Šurina, Igor
Chemical composition, thermal behavior of selected lignins and their applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 228--233. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Identification and material analysis of unknown objects of cultural heritage
Hlivjaková, Michaela -- Čížová, Katarína
Identifikácia a materiálová analýza neznámych objektov kultúrneho dedičstva. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Hudec, Ivan
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR. Plastics Rubber and Composites, 49. p. 307--320.
articles in magazines
2020
Details
Influence of Flotation on the Content of Stickies in Recovered Paper
Kuňa, Vladimír -- Balberčák, Jozef -- Stankovská, Monika -- Pažitný, Andrej -- Russ, Albert
Vplyv flotácie na obsah lepivých nečistôt v zberovom papieri. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., 2020, p. 29--42. ISBN 978-80-973573-0-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Influence of Reactive Additives on Biodegradable Materials from Renewable Resources
Džuganová, Michaela -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Influence of reactive additives on biodegradable polymeric materials
Makuch, Marián -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Anyszka, Rafal -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. Acta Chimica Slovaca, 13. p. 1--5.
articles in magazines
2020Details
Investigation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Spruce Bark Extracts Isolated by Deep Eutectic Solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Strižincová, Petra -- Šima, Jozef -- Jablonský, Jozef
Investigation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activities of Spruce Bark Extracts Isolated by Deep Eutectic Solvents. Crystals, 10. p. 1--22.
articles in magazines
2020
Details
Kinetic models of simple alcohols SCWG
Štefanko, Dominik -- Rusková, Renáta -- Jelemenský, Ľudovít
Kinetic models of simple alcohols SCWG. Chemical Papers, 74. p. 333--347.
articles in magazines
2020
Details
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps
Alexy, Pavel -- Anklam, Elke -- Emans, Ton -- Furfari, Antonino -- Galgani, Francois -- Hanke, Georg -- Koelmans, Albert -- Pant, Rana -- Saveyn, Hans -- Kluettgen, Birgit Sokull
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 37. p. 1--10.
articles in magazines
2020
Details
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics
Janek, Marián -- Žilinská, Veronika -- Kovár, Vladimír -- Hajdúchová, Zora -- Tomanová, Katarína -- Peciar, Peter -- Veteška, Peter -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40. p. 4932--4938.
articles in magazines
2020
Details
Mikroplasty
Grenčíková, Anna -- Škulcová, Andrea -- Bondarev, Dmitrij -- Ryba, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty. Bratislava,: SPEKTRUM, STU, 2020. 214 p. ISBN 978-80-227-4974-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Modification and characterization of poly(2-oxazolines) for biomedical applications
Minarčíková, Alžbeta -- Kroneková, Zuzana
Modifikácia a charakterizácia poly(2-oxazolínov) pre biomedicínske aplikácie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Modified Polypropylene Fibres for Reinforced Concretes
Petková, Mária -- Ujhelyiová, Anna
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov
Ondáková, Martina -- Hroboňová, Katarína -- Májek, Pavel -- Jablonský, Michal
Optimalizácia podmienok extrakcie kumarínov z rastlinných materiálov. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 49--50.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. Acta Physica Polonica A, 137. p. 827--830.
articles in magazines
2020
Details
Peroxide curing systems applied for cross-linking of rubber compounds based on SBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan
Peroxide curing systems applied for cross-linking of rubber compounds based on SBR. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 3. p. 120--128.
articles in magazines
2020
Details
Posúdenie vhodnosti ekologických extrakčných rozpúšťadiel pre extrakciu kumarínu z rastlinného materiálu
Čišovská, Kristína -- Hroboňová, Katarína -- Jablonský, Michal
Posúdenie vhodnosti ekologických extrakčných rozpúšťadiel pre extrakciu kumarínu z rastlinného materiálu. In Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie. Bratislava,: ÚACH FCHPT STU, 2020, p. 60--61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Preparation and Properties of PLA Fibres for Textile Applications
Roľková, Daniela -- Ujhelyiová, Anna
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Preparation and testing of biopolymer matrixes influence on dermal fibroblasts
Bartoňová, Katarína -- Vašková, Ida
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov plnených fotosenzibilizátormi pre biomedicínske aplikácie
Kováčová, Mária -- Špitalský, Zdenko
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou
Pavličková, Michaela -- Hatala, Michal -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 134--139. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie
Ondrejkovičová, Iveta -- Berkeš, Dušan -- Bímová, Paula -- Cagardová, Denisa -- Hájovská, Pavla -- Ház, Aleš -- Hrouzková, Svetlana -- Izakovič, Mario -- Jančovičová, Viera -- Janek, Marián -- Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Mackuľak, Tomáš -- Machková, Martina -- Minarovičová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Šmogrovičová, Daniela -- Vizárová, Katarína
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 185 p. ISBN 978-80-8208-043-1.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Reologické vlastnosti a stupeň disperácie plnív v elastomérnych magnetických kompozitoch
Hložeková, Klaudia -- Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Preťo, Jozef -- Hronkovič, Ján -- Priekala, Pavol
Rheological properties and fillers dispersion state in the elastomer magnetic composites. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 143--145. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Research and education in the treatment, application, and protection of renewables raw materials
Vizárová, Katarína -- Tiňo, Radko -- Šutý, Štefan -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Ház, Aleš -- Malečková, Soňa -- Skotnicová, Ida
Výskum a vzdelávanie pre spracovanie, využitie a ochranu obnoviteľných rastlinných zdrojov. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 267--271. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Rheological study of albumin and hyaluronan-albumin hydrogels: Effect of concentration, ionic strength, pH and molecular weight
Hájovská, Pavla -- Chytil, Martin -- Kalina, Michal
Rheological study of albumin and hyaluronan-albumin hydrogels: Effect of concentration, ionic strength, pH and molecular weight. International Journal of Biological Macromolecules, 161. p. 738--745.
articles in magazines
2020
Details
Rubber composites filled with carbon nanotubes and magnetic ceramics for electromagnetic noise reduction in cars
Lisý, Kornel -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Rubber composites filled with carbon nanotubes and magnetic ceramics for electromagnetic noise reduction in cars. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 151--154. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. p. 1624--1633.
articles in magazines2020
Details
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania
Stašková, Silvia -- Reháková, Milena -- Miklovičová, Dominika
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 158--165. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Sieťovanie a vlastnosti elastomérnych magnetov sieťovaných pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Cross-linking and properties of rubber magnets cured with combined sulfur and peroxide vulcanization systems. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 93--96. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Skríning účinnosti extrakcie kumarínov z rastlinných vzoriek použitím rôznych extrakčných metód
Hroboňová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Ondáková, Martina -- Špačková, Andrea
Performance screening of extraction of coumarins from plant samples using different extraction methods. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 258--261. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal -- Kaliňáková, Barbora -- Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Dvonka, Vladimír -- Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera -- Reháková, Milena
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Spruce bark extractives - isolation and characterization
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Extraktívne zlúčeniny smrekovej kôry - ich izolácia a charakterizácia. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 199--202. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Structure and Properties of Fibres from Biodegradable Polymers
Horváth, Vojtech -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Study and Use of Cleaning Methods in Conservation Practice
Stojkovičová, Danica -- Reháková, Milena
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi. Dissertation thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Study of Concentric Screening in Offset Lithography Sheet Printing
Hanzel, Martin -- Čeppan, Michal
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy
Balogh, Róbert -- Danko, Martin -- Andicsová-Eckstein, Anita -- Tokár, Kamil
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, p. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
The influence of vulcanisation parameters on the properties of rubber
Marcinová, Kristína -- Hudec, Ivan
Vplyv vulkanizačných parametrov na vlastnosti vulkanizátov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
The influence of discharge plasma treatment on the properties and stability of historical photographs
Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Influence of Multiple Processing on Properties of PLA/PHB Polymer Blends
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Influence of Multiple Processing on Properties of PLA/PHB/Plasticizer Polymer Blends
Drobná, Annamária -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Influence of Oligomeric Plasticizers on the Properties of Biodegradable PLA / PHB Polymer Blends
Sjekelová, Barbora -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The influence of preparation conditions on the properties of biodegradable fibres
Obertová, Erika -- Hricová, Marcela
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Study of Properties of Biodegradable Polymer Materials after Multiple Processing
Hrbíková, Miroslava -- Plavec, Roderik
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
The use of conductive polymer PEDOT:PSS as a printed counter-electrode for dye-sensitized solar cells
Buchlová, Tatiana -- Gemeiner, Pavol
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics
Gemeiner, Pavol -- Homola, Tomáš -- Lorencová, Lenka -- Tkáč, Ján
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 92--97. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Tlačené hybridné solárne články
Hvojnik, Matej -- Gemeiner, Pavol -- Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Tlačené hybridné solárne články. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 104--109. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Transport of water steam through vulcanizates at the same conditions as a proces of vulcanization of tyres
Gombár, Peter -- Hudec, Ivan
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Utilization of spectroscopic methods in quality control of feedstock from annual plants in the process of paper production
Filipová, Lenka -- Tiňo, Radko
Využitie spektroskopických metód pri kontrole kvality vstupnej suroviny z jednoročných rastlín v procese výroby papiera. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Vplyv obsahu trans-polyoktylénu na vlastnosti butadién-styrénového kaučuku
Macúrik, Patrik -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. In PMA and SRC 2020, Book of Proceedings. Bratislava,: FCHPT STU, 2020, p. 155--159. ISBN 978-80-89841-13-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Vplyv parnej explózie na enzymatickú hydrolýzu rôznych častí topoľa
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Boháček, Štefan -- Stankovská, Monika -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Effect of Steam Explosion on Enzymatic Hydrolysis of Various Parts of Poplar Tree. Wood Research, 65. p. 579--590.
articles in magazines
2020Details
Vplyv teploty na vlastnosti lignínu v priebehu jeho zrážania
Lisý, Anton -- Ház, Aleš -- Nadányi, Richard -- Mareček, Lukáš
Impact of temperature during precipitation on properties of lignin. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 262--266. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Využitie odpadov z buku a topoľa v procesoch predúpravy na výrobu biopalív 2G kontrolovanú enzymatickou hydrolýzou
Pažitný, Andrej -- Boháček, Štefan -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Utilization of beech and poplar wastes in pretreatment processes for 2G biofuel production controlled by enzymatic hydrolysis. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 253--257. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Wood filter - a tool for efficient water purification for developing third world countries
Matejková, Laura -- Tiňo, Radko
Filter z dreva – nástroj na efektívne čistenie vody pre krajiny tretieho sveta. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Zapojenie hlbokých eutektických rozpúšťadiel v extrakcii pomocou molekulárne potlačenými polymérmi - minireview
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Šima, Jozef -- Hroboňová, Katarína -- Lomenova, Anna
Involvement of Deep Eutectic Solvents in Extraction by Molecularly Imprinted Polymers-A Minireview. Crystals, 10. p. 1--12.
articles in magazines
2020Details
Zelené rozpúšťadlá ako nástroj pre extrakciu a materiálovú chémiu
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ház, Aleš
Green solvents as tools for extraction and materials chemistry. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, p. 215--222. ISBN 978-80-8208-036-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Zrážanie a čistenie nového prúdu biorafinérie založenom na ligníne podľa špecifických požiadaviek zákazníka
Nadányi, Richard -- Ház, Aleš
Precipitation and Purification of a novel biorefinery stream based on lignin towards specific customers requirements. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details