23. 1. 2020  3:16 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRENČÍKOVÁ, A. -- BRANDEBUROVÁ, P. -- RYBA, J. -- KECSKÉSOVÁ, S. -- MACKUĽAK, T. Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. s. 16--22.

Originálny názov: Microplastics as an Environmental Risk
Slovenský názov:
Autor: Ing. Anna Grenčíková (50%)
Ing. Paula Brandeburová (10%)
Ing. Jozef Ryba, PhD. (5%)
Ing. Stanislava Kecskésová (10%)
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemické listy
Číslo zväzku (ročník): 113
Od strany: 16
Do strany: 22
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anna Grenčíková
Posledná zmena: 16.02.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemické listy. 2019.

Originálny názov: Chemické listy
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)