20. 1. 2020  17:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HATALA, M. -- GEMEINER, P. -- HVOJNIK, M. -- MIKULA, M. The effect of the ink composition on the performance of carbon-based conductive screen printing inks. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30. s. 1034--1044.

Originálny názov: The effect of the ink composition on the performance of carbon-based conductive screen printing inks
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Hatala, PhD. (50%)
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (20%)
Ing. Matej Hvojnik (20%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Číslo zväzku (ročník): 30
Od strany: 1034
Do strany: 1044
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Hatala, PhD.
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2019.

Originálny názov: Journal of Materials Science: Materials in Electronics
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)