19. 1. 2020  16:27 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

UJHELYIOVÁ, A. -- HORBANOVÁ, Ľ. -- PETKOVÁ, M. -- RYBA, J. -- ANNUS, J. Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. s. 30--38.

Originálny názov: Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (40%)
Ing. Ľuba Horbanová, PhD. (10%)
Ing. Mária Petková (10%)
Ing. Jozef Ryba, PhD. (20%)
Ing. Július Annus (20%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie vlákien a textilu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Fibres and textiles in Eastern Europe
Číslo zväzku (ročník): 27
Od strany: 30
Do strany: 38
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Fibres and textiles in Eastern Europe. 2019.

Originálny názov: Fibres and textiles in Eastern Europe
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)