23. 1. 2020  2:41 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRIŽINCOVÁ, P. -- HÁZ, A. -- SLÁDKOVÁ, A. -- ŠURINA, I. Total phenolic content in spruce bark. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. s. 69--74.

Originálny názov: Total phenolic content in spruce bark
Slovenský názov:
Autor: Ing. Petra Strižincová (50%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (44%)
Ing. Alexandra Sládková, PhD. (1%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (5%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Hygienic Engineering and Design
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 69
Do strany: 74
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Strižincová
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Hygienic Engineering and Design..

Originálny názov: Journal of Hygienic Engineering and Design
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)