20. 1. 2020  17:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONSKÝ, M. -- HÁZ, A. -- SLÁDKOVÁ, A. -- STRIŽINCOVÁ, P. -- ŠKULCOVÁ, A. -- MAJOVÁ, V. -- JABLONSKÝ, J. Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 93--99.

Originálny názov: Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (24%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
Ing. Alexandra Sládková, PhD. (1%)
Ing. Petra Strižincová (10%)
Ing. Andrea Škulcová, PhD. (5%)
Ing. Veronika Majová (30%)
Jozef Jablonský (20%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Hygienic Engineering and Design
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 93
Do strany: 99
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Hygienic Engineering and Design.

Originálny názov: Journal of Hygienic Engineering and Design
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)