23. 1. 2020  2:52 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PETKOVÁ, M. -- RYBA, J. -- HRABOVSKÁ, V. -- UJHELYIOVÁ, A. -- HRICOVÁ, M. The crystallization of polypropylene/halloysite fibers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. s. 1093--1101.

Originálny názov: The crystallization of polypropylene/halloysite fibers
Slovenský názov:
Autor: Ing. Mária Petková (60%)
Ing. Jozef Ryba, PhD. (10%)
Ing. Veronika Hrabovská, PhD. (10%)
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (10%)
Ing. Marcela Hricová, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Oddelenie vlákien a textilu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Číslo zväzku (ročník): 136
Od strany: 1093
Do strany: 1101
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mária Petková
Posledná zmena: 04.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019.

Originálny názov: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)