20. 1. 2020  19:47 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČÍŽOVÁ, K. -- VIZÁROVÁ, K. -- HÁZ, A. -- VYKYDALOVÁ, A. -- CIBULKOVÁ, Z. -- ŠIMON, P. Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact. Journal of Cultural Heritage, 37. s. 103--112.

Originálny názov: Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact
Slovenský názov:
Autor: Ing. Katarína Čížová, PhD. (30%)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (20%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
Ing. Anna Vykydalová (20%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (5%)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (15%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Cultural Heritage
Číslo zväzku (ročník): 37
Od strany: 103
Do strany: 112
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Cultural Heritage.

Originálny názov: Journal of Cultural Heritage
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)