23. 1. 2020  2:46 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOHUNICKÁ, A. -- STRIŽINCOVÁ, P. Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc. In ŠVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 704--713. ISBN 978-80-228-3148-2.

Originálny názov: Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc
Anglický názov:
Autor: Ing. Alexandra Bohunická (50%)
Ing. Petra Strižincová (50%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ŠVOČ 60
Podnázov:
Od strany: 704
Do strany: 713
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Bohunická
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ŠVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019. ISBN 978-80-228-3148-2.

Originálny názov: ŠVOČ 60
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-228-3148-2
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Miesto vydania: Zvolen,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)