20. 1. 2020  18:00 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOSNÁČKOVÁ, K. -- ŠLOSÁR, M. -- KOLLÁR, J. -- JANIGOVÁ, I. -- ŠIŠKOVÁ, A. -- CHMELA, Š. -- SIKORSKA, W. -- PERĎOCHOVÁ, D. -- GÁLISOVÁ, I. -- ALEXY, P. -- CHODÁK, I. -- MOSNÁČEK, J. Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. s. 81--89.

Originálny názov: Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production
Slovenský názov:
Autor: Katarína Mosnáčková (5%)
Miroslav Šlosár (5%)
Jozef Kollár (5%)
Ivica Janigová (5%)
Alena Šišková (3%)
Štefan Chmela (5%)
Wanda Sikorska (2%)
Ing. Dagmara Perďochová, PhD. (20%)
Ing. Ivana Gálisová (20%)
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (20%)
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (5%)
Jaroslav Mosnáček (5%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: European Polymer Journal
Číslo zväzku (ročník): 114
Od strany: 81
Do strany: 89
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dagmara Perďochová, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

European Polymer Journal. 2019.

Originálny názov: European Polymer Journal
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)