19. 1. 2020  17:15 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠAŠURA, M. -- TIŇO, R. Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter
Český názov:
Autor: Ing. Michal Šašura
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mletie buničiny, paper porosity, pulp refining, WRV, porozita papiera
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Šašura
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)