20. 1. 2020  19:38 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAJACOVÁ, A. -- VAŠKOVÁ, I. Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad
Anglický názov: Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Český názov:
Autor: Ing. Andrea Zajacová
Ing. Ida Vašková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: tissue engineering, cytotoxicity, cytotoxicita, tkanivové inžinierstvo, biopolymérne materiály, biopolymer materials
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Zajacová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)