20. 1. 2020  19:07 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVLIČKOVÁ, M. -- MIKULA, M. Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mezoporézne perovskitové solárne články s uhlíkovou zadnou elektródou
Anglický názov: Mesoporous perovskite solar cells with carbon back electrode
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Pavličková
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: carbon, uhlík, NiO, Perovskite solar cells, sieťotlač, screen printing, Perovskitové solárne články
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Pavličková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)