23. 1. 2020  3:26 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POPOVIČOVÁ, A M. -- MIKULA, M. Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Oxidové nanovrstvy pre perovskitové solárne články
Anglický názov: Oxide nanolayers for perovskite solar cells
Český názov:
Autor: Ing. Anna Mária Popovičová
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: perovskitové solárne články, FTO/glass, perovskite solar cells, elektróny transportujúce vrstvy na báze TiO2, SnO2 a ZnO, FTO/sklo, TiO2, SnO2 and ZnO based electron transporting layers
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Anna Mária Popovičová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)