20. 1. 2020  18:01 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAKOŠOVÁ, S. -- KRUŽELÁK, J. Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Anglický názov: Cross-linking of rubber matrices with peroxide vulcanization system
Český názov:
Autor: Ing. Simona Hakošová
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: termooxidačné starnutie, elastomers, thermo-oxidative degradation, peroxide vulcanization systems, elastoméry, physical-mechanical properties, fyzikálno-mechanické vlastnosti, peroxidové vulkanizačné systémy, sieťová hustota, crosslink density
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Simona Hakošová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)