19. 1. 2020  17:56 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANKOVIČOVÁ, V. -- REHÁKOVÁ, M. Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Anglický názov: Analysis and aging of writing means in documents
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Jankovičová
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SERS, documents, ballpoint pen, dokument, GC-MS, guľôčkové perá, 2-fenoxyetanol, 2-phenoxyethanol
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Jankovičová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)