20. 1. 2020  18:27 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LALUHA, M. -- GEMEINER, P. Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Tlačené uhlíkové elektródy pre hybridné solárne články
Anglický názov: Printed carbon based electrodes for hybrid solar cells
Český názov:
Autor: Ing. Maroš Laluha
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: farbivom senzibilizované solárne články, mnohostenné uhlíkové nanorúrky, sadze, graphene oxide, multiwalled carbon nanotubes, expandovaný grafit, dye-sensitized solar cells, carbon black, expanded graphite, grafén oxid, counterelectrode, protielektróda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Laluha
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)