19. 1. 2020  17:09 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PARRÁKOVÁ, L. -- GEMEINER, P. Štúdium elektrochemického správania tlačených uhlíkových a MXenových elektród. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium elektrochemického správania tlačených uhlíkových a MXenových elektród
Anglický názov: Electrochemical behaviour of printed carbon and MXene electrodes
Český názov:
Autor: Ing. Lucia Parráková
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spin coating, MXene, screen printed technique, graphene oxide, sensor, technika sieťotalče, metóda rotačného ovrstvovania, Mxen, oxid grafénu, senzor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Parráková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)