19. 1. 2020  16:31 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČ, M. -- REHÁKOVÁ, M. Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
Anglický názov: Study of plasma treatments to surfaces of heritage objects
Český názov:
Autor: Ing. Miroslav Kováč
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: corrosion products, plasma treatment, čistenie povrchov, kovové nite, korózne produkty, plazmatické ošetrenie, cultural heritage, surface cleaning, kultúrne dedičstvo, metal threads
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Kováč
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)