20. 1. 2020  18:01 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FUSKOVÁ, M. -- REHÁKOVÁ, M. Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami
Anglický názov: Comparing the conservation of heritage objects by traditional and alternative methods
Český názov:
Autor: Ing. Martina Fusková
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: čistenie, konzervovanie, stabilization, cultural heritage, low temperature plasma, objekt kultúrneho dedičstva, preservation, cleaning, stabilizácia, nízkoteplotná plazma
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martina Fusková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)