20. 1. 2020  19:38 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARLÍKOVÁ, K. -- ŠUTÝ, Š. Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera
Anglický názov: Waste paper input analysis and variability of qualitative properties
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Karlíková
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: recycling, input analysis, sekundárne vlákna, recyklácia, vstupná kontrola, waste paper, zberový papier, secondary fibers
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Karlíková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)