20. 1. 2020  18:40 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREŠOVÁ, D. -- JANČOVIČOVÁ, V. Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Stabilita fotografií zhotovených technikou kyanotypie
Anglický názov: Stability of photos taken with cyanotype technique
Český názov:
Autor: Ing. Dušana Grešová
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: accelerated aging, Pruská modrá, FTIR spektroskopia, kolorimetria, colorimetry, urýchlené starnutie, Prussian blue, ADRE plazma, ADRE plasma, cyanotype, kyanotypia, FTIR spectrocopy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dušana Grešová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)