20. 1. 2020  18:32 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURICOVÁ, B. -- JANČOVIČOVÁ, V. Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na vrstvy v kolorovanej fotografii
Anglický názov: Influence of low-temperature atmospheric plasma on layers in color photography
Český názov:
Autor: Ing. Barbora Ďuricová
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: FTIR spectroscopy, FTIR spektroskopia, mechanical properties, colored photography, kolorimetria, optické vlastnosti, colorimetry, plasma, mechanické vlastnosti, kolorovaná fotografia, plazma, optical properties, gelatin photography, želatínová fotografia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Ďuricová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)