23. 1. 2020  2:15 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKUMÁTOVÁ, I. -- VIZÁROVÁ, K. Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Anglický názov: Chemical and structural changes of paper due to low-temperature plasma
Český názov:
Autor: Ing. Ivana Škumátová
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: papier, Penicillium chrysogenum, mikrobiologická dekontaminácia, microbiological decontamination, nízkoteplotná atmosférická plazma, low-temperature atmospheric plasma, paper
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Škumátová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)