19. 1. 2020  17:34 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BANIKOVÁ, K. -- UJHELYIOVÁ, A. Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA
Anglický názov: Structure and properties of fibres based on PLA
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Baniková
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: thermal properties, mastenec, reologické vlastnosti, mechanical properties, biodegradovateľné polyméry, biodegradable polymers, vlákna z PLA, fibers from PLA, talc, mechanické vlastnosti, termické vlastnosti, rheological properties, stabilization process, stabilizácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Baniková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)