25. 1. 2020  20:37 Gejza
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOHUNICKÁ, A. -- JABLONSKÝ, M. Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín
Anglický názov: The Combination of Deep Eutectic Solvents with Dihydric Alcohols and their Impact on Pulp Delignification
Český názov:
Autor: Ing. Alexandra Bohunická
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: delignification, buničina, delignifikácia, hlboko eutektické rozpúšťadlá, deep eutectic solvents, pulp
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alexandra Bohunická
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)