28. 1. 2020  13:39 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GROŠÍK, M. -- JABLONSKÝ, M. Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
Anglický názov: The Effect of Species Hardwood on the Efficiency of Production Unbleached Pulp
Český názov:
Autor: Ing. Maroš Grošík
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sulfátová várka, buničina, chips, pulp, štiepka, kraft batch
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Grošík
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)