20. 1. 2020  18:17 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GALAN, D. -- JABLONSKÝ, M. Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
Anglický názov: Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Český názov:
Autor: Ing. Dalibor Galan
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: CBC, impregnácia, buničina, impregnation, deaeration, presteaming, vytesňovanie vzduchu, predparovanie, pulp
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dalibor Galan
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)