28. 1. 2020  14:14 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDVECOVÁ, J. -- OMANÍKOVÁ, L. Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Anglický názov: The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Český názov:
Autor: Ing. Jana Medvecová
Ing. Leona Omaníková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyhydroxybutyrate, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, biodegradovateľná polymérna zmes, biodegradable polymer blend, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Medvecová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)