20. 1. 2020  18:35 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRDAJOVÁ, L. -- ŠUTÝ, Š. Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity
Anglický názov: Characterization and utilitation of lignocellulosic materials for biodegradable biocomposites
Český názov:
Autor: Ing. Lívia Drdajová
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chemical modification, lignocellulosic materials, biodegradovateľné biokompozity, rice husks, biodegradable biocomposites, chemická modifikácia, ryžové šupky, lignocelulózové materiály
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lívia Drdajová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)