19. 1. 2020  16:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLES, I. -- JABLONSKÝ, M. Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength
Český názov:
Autor: Ing. Ivan Koles
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Kraft spruce pulp, ECF bleaching, Peroxidom zosilnené kyslíkové bielenie, Sulfátová smreková buničina, Rotačný experiment, Hydrogen peroxide-reinforced oxygen bleaching, Design of experiment, ECF bielenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivan Koles
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)