19. 1. 2020  16:43 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PARAČKOVÁ, P. -- ČEPPAN, M. Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Anglický názov: Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
Český názov:
Autor: Ing. Patrícia Paračková
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: UV-Vis-NIR spektroskopia, UV-Vis-NIR spectroscopic methods, cultural heritage, kultúrne dedičstvo, vláknité mikroskopické huby, filamentous microscopic fungi, biodeterioration, biodeteriorácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrícia Paračková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)