23. 1. 2020  2:17 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÉPES, D. -- TOMANOVÁ, K. Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Anglický názov: Biodegradable Blends Based on Polymers from Renewable Resources
Český názov:
Autor: Ing. Dávid Lépes
Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: termoplastický škrob, biodegradable polymer, polyhydroxybuthyrate, thermoplastic starch, biodegradovateľný polymér, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Lépes
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)