20. 1. 2020  19:40 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLOŽEKOVÁ, K. -- VANOVČANOVÁ, Z. Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS
Anglický názov: Plasticizing systems for blends PLA/PHB/TPS
Český názov:
Autor: Ing. Klaudia Hložeková
Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zmäkčovadlá, plasticizers, kyselina polymliečna (PLA), thermoplastic starch (TPS), polyhydroxybutyrát (PHB), polylactic acid (PLA), polyhydroxybutyrate (PHB), termoplastický škrob (TPS)
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Klaudia Hložeková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)